Hva er den nye ErP-forskriften

2024-02-13

ErP er forkortelsen for energirelaterte produkter. Den viser også til direktivet om energirelaterte produkter (ErP) 2009/125/EC som erstattet det gamle direktivet om energibrukende produkter (EuP) i november 2009. Den originale energibruken ble tatt i bruk i 2005 for å oppfylle kravene i Kioto-avtalen for å redusere karbondioksidutslipp.

ErP utvidet utvalget av produkter som ble dekket av EuP. Tidligere ble bare direkte energikrevende (eller bruker) produkter dekket. Nå dekker ErP-direktivet også produktene knyttet til energi. Dette kan for eksempel være vannbesparende kraner osv.
Tanken er å dekke hele produktforsyningskjeden: designstadium, produksjon, transport, pakking, lagring, etc.

De tidligere ErP-direktivene EC 244/2009, EC 245/2009, EU 1194/2012 og energimerkedirektivet EU 874/2012 hadde vært trådt i kraft i mer enn 10 år. Nylig har EU-kommisjonen gjennomgått disse forskriftene og analysert de tekniske, miljømessige og økonomiske aspektene ved belysningsprodukter samt brukeratferd i virkeligheten og utstedt nye ErP-direktiver EU 2019/2020 og energimerkedirektivet EU 2019/2015.

Hva inneholder den nye ErP-forordningen?
EU SLR – Single Lighting Regulation | Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/2020 som fastsetter krav til økodesign for lyskilder og separat kontrollutstyr. 
Du kan lese speilreflekskameraet i sin helhet her.
EU ELR – Energy Labeling Regulation | Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/2015 som fastsetter krav til energimerking av lyskilder. 
Du kan lese ELR i sin helhet her.

Hva er Single Lighting Regulation?
Hva er energimerkeforordningen?


Når vil den nye ErP-forordningen bli implementert?
Enkel belysningsregulering | Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/202
Ikrafttredelsesdato: 2019/12/25 Implementeringsdato: 2021/9/1
Gamle forskrifter og deres utløpsdatoer: (EC) 244/2009, (EC) 245/2009 & (EU) 1194/2012 utløper fra 2021.09.01
Forskrift om energimerking |
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2019/2015Ikrafttredelsesdato: 2019/12/25Implementeringsdato: 2021/9/1
Gamle forskrifter og deres utløpsdatoer: (EU) nr. 874/2012 var ugyldig fra 2021.09.01, men klausulene på energieffektivitetsmerket for lamper og lykter var ugyldige fra 2019.12.25

ERP LED Strip light

Emne og omfang av ny ErP-forordning

1. Denne forordningen fastsetter krav til miljøvennlig design for markedsføring av
(a) lyskilder;
(b) separate kontrollutstyr.
Kravene gjelder også for lyskilder og separate kontrollutstyr som markedsføres i et inneholdende produkt.

2. Denne forskrift får ikke anvendelse på lyskilder og separate kontrollutstyr spesifisert i punkt 1 og 2 i vedlegg III.

3. Lyskilder og separate kontrollutstyr spesifisert i punkt 3 i vedlegg III skal bare oppfylle kravene i punkt 3 bokstav e i vedlegg II.

Energieffektivitetsklasser og beregningsmetode

Energieffektivitetsklassen for lyskilder skal bestemmes som angitt i tabell 1, på grunnlag av den totale nettvirkningsgraden ηTM, som beregnes ved å dividere den oppgitte nyttige lysstrømmen Φbruk (uttrykt i lm) med den oppgitte på-moduseffekten forbruk Pon (uttrykt i W) og multipliser med gjeldende faktor FTM i tabell 2, som følger:

ηTM = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W).

Tabell 1

Energieffektivitetsklasser av lyskilder

EnergieffektivitetsklasseTotal netteffekt ηΤM (lm/W)
EN210 ≤ ηΤM
B185 ≤ ηΤM < 210
C160 ≤ ηΤM < 185
D135 ≤ ηΤM < 160
OG110 ≤ ηΤM < 135
F85 ≤ ηΤM < 110
GηΤM < 85

Faktorer FTM etter lyskildetype
Tabell 2

LyskildetypeFaktor FTM
Ikke-retningsbestemt (NDLS) drift på strømnettet (MLS)1000
Ikke-retningsbestemt (NDLS) fungerer ikke på strømnettet (NMLS)0,926
Retningsbestemt (DLS) drift på strømnettet (MLS)1.176
Retningsbestemt (DLS) fungerer ikke på strømnettet (NMLS)1 089
CSP LED Strip

EPREL: Hva belysningsvirksomheter trenger å vite

Arbeid med ny energimerking er nå uunngåelig for belysningsbransjen, så det er verdt å sette seg inn i standardkravene for bruken.

  • Nye energimerker kan ikke offentliggjøres før 1. september 2021

  • ALLE gjeldende produkter, enten på markedet eller beregnet på å bli markedsført, må registreres i EPREL-databasen hvis de er beregnet på EU-markedet.

  • ALLE gjeldende produkter, enten på markedet eller beregnet på å bli markedsført, må ha det nye energimerkemerket, egnet for EU-markedet og/eller det britiske markedet

  • Energirelaterte produkter (ERP) må være i samsvar med deres respektive effektivitetsforskrifter – for belysning – hvis det er innenfor omfanget – det er speilreflekskameraet.

  • Fra og med 1st September 2021, KUN SLR-kompatible produkter kan markedsføres, eller hvis de allerede er plassert på markedet, kan de fortsatt være salgbare.

  • Data i EPREL-databasen må være fullstendig fullstendig for at varen skal publiseres som live – og derfor anses som salgbar.

  • Produkter på markedet med ufullstendige EPREL-registreringer vil bli ansett som ikke-kompatible av markedsovervåking.
Få siste pris? Vi svarer så snart som mulig (innen 12 timer)